objednajte
ONLINE - TU

pocitadlo

Partnerské stránky:

izolaciapur

liate podlahy

hyperdesmo

-Úvod-

NAJLACNEJŠIE CENY DOPRAVY
A ŠTRKOPIESKOV V REGIÓNE
DOLNEJ NITRY!

Jednou z našich činností je predaj a rozvoz štrkov ,drveného kameniva a pieskov-či už na podsyp alebo klasického kopaného piesku.
Takisto v našej ponuke máme predaj a rozvoz okrasných kameňov do záhrad a skaliek alebo aj lomový kameň ,ktorý si nájde široké uplatnenie v stavebníctve.
Súčasťou tohoto programu je zabezpečenie dopravy a takisto aj vývoz stavebného odpadu ,alebo búracie práce a zemné výkopové práce.
Rozpis frakcií a typov materiálu následne ich použitelnosť nájdete v kolónke ,,frakcie "

PREPOČTY ŠTRKOPIESKOV

1m3/jeden kubík/ piesku alebo štrku =1500 až 1800kg štrku
/v závislosti od vlhkosti materiálu/

1m3= 1000 litrov 10litrov piesku alebo štrku 15-18 kg