pocitadlo

Partnerské stránky:

izolaciapur

liate podlahy

hyperdesmo

-Frakcie-


frakcie štrkopieskov

0-4---štrkopiesok vhodný na potery hál a rodinných domov takisto na tenkovrstvé betóny

0-22--štrkopiesok vhodný na všeobecnú betonáž, základov, oporných múrov, oplotenia, stropných a základových dosiek

16-22--kamenivo vhodné na zásyp ,podklad pod cesty,okrasné násypy ,nakoľko neobsahuje jemný piesok

drvené kamenivo /makadám/

0-4--drvený vápenec vhodný na omietky a pod zámkovú dlažbu

4-8 a 8-16--pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried miesto štrkopiesku /alternatíva/

16-32--podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch a ciest

32-63 a 63-120--podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácií, zásypov a spevnenie nesúdržných násypov

0-32 a 0-63 a 0-120 --podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch ,hál cestných komunikácií, táto frakcia obsahuje úplne jemné čiastočky drveného kameňa /prach/

kopané piesky

0-2-- zásypový- na podsyp a zásyp kanalizačných a iných rúr-prípojok a inžinierských sietí

0-2 --kopaný žltý piesok vhodný na spevnenie trávnatých plôch športovísk a používa sa aj na omietky